overimg

Diensten

Bereikbare oplossingen

Ik houd me met name bezig met ondernemingsrecht, in het bijzonder met fusies en overnames, vennootschapsrecht en contractenrecht. Bij iedere juridische uitdaging past een oplossing, bij Vandeberg Advocatuur is dat een bereikbare oplossing.

Fusies en overnames

Dit zijn vaak intensieve processen, waarin onder druk beslissingen genomen moeten worden. Vandeberg Advocatuur kan u (zowel als koper of als verkoper) bijstaan bij het maken van de juiste beslissing en wel gedurende het gehele proces. Vanaf het aangaan van een geheimhoudingsovereenkomst, het sluiten van een intentieverklaring, het uitvoeren van de due diligence en het opstellen van de koopovereenkomst.

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht heeft betrekking op de inrichting van uw onderneming. Heeft u een N.V., B.V. of personenvennootschap? Hoe richt u het bestuur van uw onderneming in en hoe regelt u uw besluitvorming. Hoe luiden de afspraken met uw mede-aandeelhouder(s)? Vandeberg Advocatuur denkt hierin graag met u mee.

Contractenrecht

In uw bedrijfsvoering zult u regelmatig afspraken maken met afnemers, leveranciers of partijen die u inhuurt. Vandeberg Advocatuur helpt u graag bij het beoordelen en vastleggen van deze afspraken.